DỰ ÁN THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG THẺ BHYT ĐIỆN TỬ TRONG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN BHYT

Cục Công Nghệ Thông Tin - Bộ Y Tế
Áp dụng thí điểm tại BV Nhân dân Gia Định và BV Quận 2 HCM